Zastrupitve s hrano

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
naravoslovne vede
kemija
OŠ Mihe Pintarja Toleda
Tina Jurkošek
Dejan Zupanc, Boris Jurkošek
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Okužbe in zastrupitve s hrano postajajo vse večji problem po celem svetu in so najpogostejši vzrok obolevnosti in smrtnosti. Letno za zastrupitvijo s hrano oboli približno 130 milijonov Evropejcev. Osnovni cilj moje raziskovalne naloge je bil izdelati napravo, ki bo na enostaven način merila in dajala podatke o oporečnosti hrane, s tem pa bi pripomogli k zmanjšanju zastrupitev. V prvem delu raziskovalne naloge sem zbirala in pregledovala literaturo. Osredotočila sem se na mikroorganizme, ki razkrajajo hrano, najbolj pomembni so bili plini, ki nastanjajo pri razkrajanju hrane. Drugi del naloge pa sem posvetila izdelavi naprave, ki daje podatke o užitni oz. neužitni hrani. Glede na podatke, ki sem jih zbrala v prvem delu raziskovalne naloge, sem izbrala najpomembnejše pline, ki se izločajo med razkrajanjem hrane. Ugotovila sem, da je mogoče te pline z mojo napravo tudi meriti. Podatki, ki sem jih zbrala skozi celotno raziskovalno nalogo, potrjujejo, da so zastrupitve s hrano naraščajoč in velik družbeni problem, ki ni le zdravstveni, temveč tudi finančni. Današnje stanje tehnike pa je nedvomno na takšnem nivoju, da omogoči izdelavo naprave, ki bi ljudem omogočila lažje prepoznavanje oporečnosti hrane in s tem zmanjšala število zastrupitev.

Raziskovalna naloga:
Zastrupitve s hrano
PrenosOgled