Mnenje učencev od 6. do 9. razreda glede pouka matematike

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
naravoslovne vede
matematika
OŠ Mihe Pintarja Toleda
Ana Ketiš
Boštjan Ketiš
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Matematika je obvezni predmet v osnovni šoli. Znano je, da imajo učenci z matematiko pogosto precej težav. Namen naloge je bil raziskati odnos učencev predmetne stopnje OŠ do pouka matematike in na osnovi rezultatov predlagati spremembe, ki bi pouk matematike naredile bolj zanimiv. Izvedla sem presečno opazovalno raziskavo s pomočjo elektronske ankete. Vprašalnik je bil sestavljen iz petnajstih vprašanj in delno prevzet iz raziskave o dosežkih NPZ. Vzorec anketirancev so predstavljali učenci predmetne stopnje na OŠ Mihe Pintarja Toleda, Velenje (N=191). Anketo je izpolnilo 134 učencev (70,2 %). Največ učencev v vseh razredih je v preteklem letu imelo matematiko zaključeno pdb (4). Večina anketirancev je ocenila, da jim pri matematiki gre dobro ali zelo dobro. Večinoma so bili anketiranci zadovoljni s poukom matematike. Večina anketirancev se uči predvsem za dobro oceno. Večina anketirancev vedno naredi domačo nalogo. Moja raziskava je pokazala, da gre učencem pri pouku matematike dobro. Prav tako sem ugotovila, da so s poukom matematike večinoma zadovoljni. Rezultati pa so pokazali nekatere šibke točke, na osnovi katerih sem izdelala priporočila za izboljšanje pouka matematike.

Raziskovalna naloga:
Mnenje učencev od 6. do 9. razreda glede pouka matematike
PrenosOgled