William Blake - angleški slikar, književnik in filozof

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Ane Mari Petre, Katarina Golob
Alenka Gortan

V raziskovalni nalogi ugotavljava, kako se Blakove filozofske misli prepletajo z njegovim slikarstvom in književnostjo. William Blake se je rodil leta 1757 v Londonu. Kot predromantik je pomembno vplival na razvoj romantike v Angliji. Bil je izjemen mož, slikar in pesnik, ki je zaradi istočasne dvojne dejavnosti predstavljal tip umetnika, na kakršne naletimo tudi v simbolizmu. V svojem delu je vplival na slikarje, kot so Cezane, Manet, Fuseli …, in na pesnike, kot so George Noel Gordon Lord Byron, John Keats, Percy Bysshe Shelly… Na Williama Blakea pa je močno vplival Emanuel Swedenborg s svojo teozofijo, ki jo je Blake kasneje prevzel in je vidna v njegovih slikah ter pesmih. William Blake je bil eden vodilnih religioznih mistikov svojega časa. Doživljal je vizije, ki jih je udejanjal v slikarstvu in pesništvu. Svojo prvo vizijo pa je Blake doživel, ko je bil star osem let. Videl je drevo z angeli na Redham Rye. Bil je dober pesnik, ki je izoblikoval nove metrične načine. Njegova najpomembnejša književna dela so nastala predvsem ob koncu 18. stoletja. Naslovi nekaterih njegovih pesmi: The Little Boy Lost, The Little Boy Found, A cradle Song, Spring, The Lamb, The Blossom, Night … Zbirka njegovih slik je stalno razstavljena v znameniti galeriji Tate v Londonu. Ko slišimo ime William Blake, nam spomin prinese njegove znamenite upodobitve tigrov.