Odpadna električna oprema

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
tehnika
OŠ Polzela
Andrej Cevzar, Matija Atelšek
Jure Stepišnik, Andreja Špajzer
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Sva devetošolca, ki sva se s svojima mentorjema odločila pripraviti raziskovalno nalogo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Za začetek sva se odpadkov lotila bolj na splošno. Odpadke razvrščamo z dveh osnovnih vidikov: po viru nastanka in z vidika nevarnostnega potenciala. Poleg te osnovne delitve odpadkov se odpadki lahko delijo še na druge načine. Ločimo jih na komunalne in nekomunalne. V komunalne sodijo gospodinjski odpadki in njim podobni odpadki iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti. Pri nekomunalnih odpadkih pa govorimo še o ločenih frakcijah komunalnih odpadkov, nevarnih frakcijah komunalnih odpadkov in o kosovnih odpadkih. Zelo pomembna z vidika funkcionalnosti in zlasti predelave je tudi delitev odpadkov po materialni sestavi. Vendar vseh odpadkov ne smemo vreči v en koš. Glede na ločevanje ločimo embalažo, biološke odpadke, steklo, papir in ostale odpadke. Nato pa sva se osredotočila na OEEO. Nekatere odpadke v toplarnah sežigajo in s tem pridobivajo toploto. Pri OEEO pa tega ne morejo storiti, ker spada med nevarne odpadke in vsebuje strupene snovi. Zato jo je treba nekako predelati, da bi se lahko ponovno uporabila. Midva sva si izbrala pralni stroj. Za cilj sva si postavila, da bi iz zavrženega pralnega stroja naredila nov izdelek. Po posvetu z mentorjem pa sva se odločila, da narediva stroj za peko kostanja. Pri tem sva natančno opisala postopek izdelave: razstavljanje pralnega stroja, delitev delov na uporabne in neuporabne ter iz uporabnih delov sestavo stroja za peko kostanja. Stroj sva na koncu izdelala in ga tudi preizkusila.

Raziskovalna naloga:
Odpadna električna oprema
PrenosOgled