Vpliv prehrane, gibanja in spanja na zdravje osnovnošolcev

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
biologija
OŠ Gorica
Žan Rančnik, Kamil Kosi
Iwona Ewa Kosi
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Podatki o zdravstvenem stanju slovenskih otrok in mladostnikov potrjujejo, da so otroci in mladostniki vse bolj debeli in zato vse manj zdravi, ko odrastejo pa bo njihova življenjska doba krajša od pričakovane. Debelost pri otrocih in mladostnikih je povezana ne samo s slabimi prehranjevalnimi navadami in nezadostno telesno dejavnostjo, ampak tudi s pomanjkanjem spanja. Za izdelavo najine raziskovalne naloge sva se odločila, da bi ugotovila kakšno je resnično zdravje in življenjske navade najinih sošolcev. V anonimni anketi sva jih spraševala po njihovi prehrani, gibanju, zdravju, počutju, času, ki ga preživijo za računalnikom ter o spalnih navadah. Glede na zanimive ugotovitve o vplivu spanja na koncentracijo, učni uspeh ter splošno počutje, sva se sama podala preizkusu in si posnela delovanje najinih možganov z elektroencefalogramom. Z izborom teme najine naloge ter analizo pridobljenih podatkov sva se prepričala, da je zdravje največja vrednota, ki jo moramo gojiti od najmlajših let. Biti zdrav, pomeni skrbeti tako za svojo psihično kot tudi fizično kondicijo. Zavedanje o zdravem načinu življenja, bi morali širiti že v osnovni šoli in otroke poučevati o nepravilnih načinih prehranjevanja, telesne nedejavnosti in pomanjkanju spanja. Upamo, da bo najina raziskava vplivala na spremembo življenjskega sloga še koga, ki se do sedaj ni zavedal , da za zdravje moramo začeti skrbeti že v mladosti, da ne zbolimo ko odrastemo.

Raziskovalna naloga:
Vpliv prehrane, gibanja in spanja na zdravje osnovnošolcev
PrenosOgled