Izrazna sredstva v argumentaciji srednješolcev

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Zala Gumzej
Andreja Gumzej

Namen raziskave je bil razpoznati in opisati izrazna sredstva slovenskega jezika, ki v argumentaciji srednješolca poimenujejo vrednote, dejstva, sugerirajo čustvene odnose in vsebujejo moralno sodbo. Čustveno pregovarjanje je manj ustrezno takrat, ko smo pred odgovorno odločitvijo. Hkrati pa čustveni pomeni odvračajo pozornost od potrebe po preveritvi stališča/ravnanja, ki vzbuja močne čustvene odzive in je (lahko) predmet manipulacije. Umetna prekinitev nosečnosti je predmet močnih čustev. V anketi glasila ŠPRIC je sodelovalo 61 srednješolcev; 47 gimnazijce je odobravalo umetno prekinitev nosečnosti, 14 se jih je opredelilo proti splavu. Raziskava podpira podmeno, da večina anketirancev izraža neodobravanje oziroma odobravanje umetne prekinitve nosečnosti z izraznimi sredstvi, ki ne omogočajo pomisleka.