Vpliv krvnih skupin na privlačnost med moškim in žensko

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
interdisciplinarno
sociologija, biologija
OŠ Gustava Šiliha
Karin Turner
Anita Povše, Suzana Pustinek
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Mnogo ljudi je že poskušalo razložiti fenomen privlačnosti med moškim in žensko, vendar pravega razloga za to, da ti je nekdo preprosto všeč, ni našel še nihče. Znanstveniki so odkrili, da se ljudje s podobno DNK bolj privlačijo. Po tej teoriji bi se tudi ljudje s podobnimi krvnimi skupinami bolj privlačili. Krvna skupina predstavlja klasifikacijo krvi na osnovi prisotnosti antigenov na površini rdečih krvnih celic. Obstaja več sistemov za določanje krvnih skupin, vendar je najpogostejši ABO sistem. Ta sistem sem tudi uporabila pri raziskavi. Želela sem ugotoviti, ali se ljudje z določenimi kombinacijami krvnih skupin bolj privlačijo kot drugi. V ta namen sem popisala krvne skupine 70-ih parov. Izbrala sem le pare, ki so skupaj že dlje časa – vsaj 7 let. Primerjala sem najpogostejše pare krvnih skupin, prav tako pa sem primerjala tudi povezavo med določeno krvno skupino pri ženski s privlačnostjo moških z določeno krvno skupino. Ugotovila sem, da je najpogostejša kombinacija krvne skupine 0 – 0, najmanj pogosta pa kombinacija AB – AB, kar je tudi v skladu s pojavljanjem teh dveh krvnih skupin v populaciji. Med pari sta po pogostosti izstopali tudi kombinaciji krvnih skupin A – B in B – 0. Verjetno bo potrebno preučiti še več parov in njihovih krvnih skupin, vključiti bo potrebno še več sistemov krvnih skupin ali pa celo preučiti druge dejavnike, ki vplivajo na privlačnost med spoloma, če bomo želeli odkriti vzrok privlačnosti med posameznimi pari.

Raziskovalna naloga:
Vpliv krvnih skupin na privlačnost med moškim in žensko
PrenosOgled