Optične prevare

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
naravoslovne vede
fizika
OŠ Gustava Šiliha
Andraž Trupej
Karin Sirovina Dvornik, Anita Povše
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Optična prevara je značilno vizualno zaznavanje slik, ki se razlikuje od objektivne realnosti. Podatki, ki jih oko zbere, se obdelujejo v možganih, da dobimo vtis, da se podatki ne ujemajo s fizikalno meritvijo vira spodbude. Obstaja več vrst optičnih prevar, ki jih lahko v grobem delimo na naravne in umetne. Z raziskavo sem želel preveriti dojemanje optičnih prevar med različno starimi osebami. Izbral se 10 optičnih prevar, med katerimi je bila ena fiziološkega tipa, ostale pa kognitivnega tipa. Testirane osebe so morale po opazovanju slik opredeliti, kaj vidijo. Za obdelavo podatkov sem pripravil lestvico, s katero sem ocenil uspešnost testiranih oseb pri zaznavanju izbrane optične prevare. Preverjal sem, kako se zaznavanje optičnih prevar spreminja s starostjo in kako različno vsak posameznik dojema določeno optično prevaro. Ugotovil sem, da je bilo med starejšimi ljudmi zmanjšano zaznavanje fiziološke optične prevare, medtem ko so kognitivne optične prevare enako dobro videli kot mlajši testiranci. Večina testirancev je enako obrazložila videnje optičnih prevar. Optične prevare lahko ljudje uporabimo sebi v prid predvsem pri reklamiranju izdelkov, umetnosti, zabavi. Previdni pa moramo biti pri možnostih nastanka optičnih prevar npr. v prometu ali na drugih področjih življenja.

Raziskovalna naloga:
Optične prevare
PrenosOgled