Islamska država in odnos zahodnega sveta do muslimanov

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad
Jakob Rop, Metka Vodušek, Tijana Krutil
Dušanka Colnar
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Ljudje že od nekdaj verujejo. S tem so pojasnjevali nenavadne pojave. Tako kot pri drugih verah se tudi v islamski veri pojavljajo skrajneži, ki si po svoje razlagajo nekatere odlomke svetih knjig. Skupina skrajnežev islamske veroizpovedi se je združila v militantno teroristično organizacijo in si dala ime Islamska država. V raziskovalni nalogi so nas zanimali vzroki za nastanek Islamske države in posledice njenega vojaškega delovanja v Siriji in v Iraku ter kakšno mnenje imajo o njej naši sovrstniki in njihovi starši. Z anketo smo raziskali odnos anketirancev do islama in do muslimanov. Pogovarjali smo se z osebo, ki je prestopila v islamsko vero, in z ravnateljem ene od ljubljanskih šol, kjer sta med učenci kar dve tretjini muslimanov. Pripravili smo okroglo mizo, na kateri smo predstavili naša spoznanja in ugotovitve ter se pogovarjali o tem, kaj lahko za lepši jutri stori vsak od nas. Ugotovili smo, da so ljudje seznanjeni z Islamsko državo, ne poznajo pa vzrokov, ki so pripeljali do pojava skrajnega islamizma. O vsem tem se zelo malo pogovarjajo, tako znotraj družine kot tudi v šolah in službah. Anketiranci večino informacij o Islamski državi dobijo naključno, z ogledom TV oddaj. Zato je zelo pomembno, kako nam novinarji podajajo informacije ter da le-te niso črno-bele. Prav novinarji v veliki meri krojijo naš pogled na Islamsko državo in oblikujejo naš odnos do islamske vere in do muslimanov. Zaskrbljujoče je, da se v Evropi pojavljajo gibanja, ki so zelo nestrpna do vseh, ki so drugačni. Veseli pa nas, da za naše anketirance veroizpoved ni pomembna pri sklepanju prijateljstev in da se vrstniki, ki imajo med sošolci tudi muslimane, z njimi dobro razumejo.

Raziskovalna naloga:
Islamska država in odnos zahodnega sveta do muslimanov
PrenosOgled