Mleko - koliko in katero?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
drugo
prehrana
OŠ Gorica
Manca Salmič, Anja Vodošek
Petra Ramšak
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.

Mleko je živilo, s katerim se srečamo ob rojstvu in nas spremlja vse življenje. Marsikdo dan začne in konča z mlekom in se niti ne vpraša, če zaužije dovolj mleka in mlečnih proizvodov. Naju je to vprašanje tako pritegnilo, da sva sklenili to podrobneje raziskati. Ker raje kot sveže pomolzeno mleko pijeva obdelano mleko, ki ima manj izrazit okus, sva se vprašali, če dobiva enako količino hranilnih snovi ter koliko enot mlečnih proizvodov naj bi dnevno zaužili. Zanimalo naju je tudi, kaj naj uživajo tisti, ki zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov mleka ne uživajo. Naloge sva se lotili tam, kjer se pot mleka prične – na kmetiji. Ogledali sva si, kako molzejo krave, v molži pa sva se preskusili tudi sami. To zamudno opravilo dandanes opravijo z molznimi stroji, nato pa ohlajeno mleko mlekar iz zbirnikov prečrpa v cisterno in odpelje v mlekarno, kjer ga pred predelavo pregledajo in analizirajo. V mlekarni sva si ogledali postopek predelave, kjer so nama priskočili na pomoč ter analizirali vzorce mleka, ki sva jih prinesli s seboj. Da bi ugotovili, koliko mleka in mlečnih izdelkov zaužije posameznik v vsakodnevni prehrani, je bilo potrebno izvesti raziskavo. Spremljali sva 14-dnevni jedilnik 9 oseb različnih starosti, ki so vodili dnevnik prehranjevanja. Kasneje sva pripravili še spletno anketo in anketirance povprašali o prehranjevanju v zadnjih dveh dneh, katero mleko in mlečne proizvode uporabljajo v svoji prehrani in katere nadomestke uporabljajo, v kolikor ne uživajo mleka in mlečnih proizvodov. Tudi ta anketa nas je pripeljala do podobnih ugotovitev. Sklenili sva, da bova še naprej pozorni na količino zaužitih mlečnih proizvodov.

Raziskovalna naloga:
Mleko - koliko in katero?
PrenosOgled