Hip-Hop - nad in pod odrom

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Jan Škoberne, Nenad Latinović
Janez Zajc

Glasba je nekaj, brez česar človek ne more živeti. Glasba mu daje možnost, da se sprošča, išče resnice ali pa izrazi mnenje na način, ki je preprosto drugačen. Glasba je in bo v življenju človeka igrala pomembno vlogo. Hip-hop je kultura, ki se razvija, ki še išče svojo domovinsko pravico in jo bo na koncu zagotovo našla prav povsod. Mladi kulturo hip-hopa dojemajo zelo svobodno in so do nje tolerantni. Hip-hop se je pri nas dokaj asimiliral in je postal domač. To se kaže predvsem v tem, da je način oblačenja, ki je nekoč veljal samo za črne Ameriške zapornike, postal način oblačenja velikega števila mladih. Toda brez klasičnih stereotipov pač ne gre. Še vedno so mnenja, da je kriminal pomemben del te kulture, pripadnike kulture hip-hopa imajo za vandale in ljudi, ki imajo negativen odnos do ljudi, s katerimi živijo. Pomembno pa je, da so obenem tudi mnenja, da hip-hop spodbuja prijateljstvo in sodelovanje med ljudmi. Mladi so mnenja, da je pripadnikov te kulture v naši okolici veliko, kar je tudi dober obet za prihodnost te kulture. Razlike med poslušalci in izvajalci, ali kot je zapisano v naslovu Med odrom pod njim, vsekakor so, niso pa tako velike, da bi lahko govorili o kakšnem večjem prepadu med njimi. Razlika je predvsem v tem, da so izvajalci manj obremenjeni s stereotipi na to temo, čeprav tudi sami poudarjajo, da hip-hop pri nas še ni razvit, ampak se počasi, a vztrajno vzpenja. Hip-hop avtorjev je v Velenju veliko, njihova glasba pa je prepoznavna in kvalitetna, res pa je, da 6Pack Čukur pravi, da hip-hop ni globoka, ampak predvsem direktna in neposredna glasba. Še vedno pa bi lahko ponovili že velikokrat slišana dejstva, da podobo hip-hopa v veliki meri kroji televizija. Še vedno je tako in morda je prav nesprejetost kulture hip-hopa v množičnih medijih tista ovira, ki jo je potrebno odstraniti, če se želi razviti v kulturo, ki bo enakovredna vsem ostalim.