Tatu - modna muha ali še kaj več?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
interdisciplinarno
sociologija, medicina
OŠ bratov Letonja, Šmartno ob Paki
Urša Irman
Mojca A. Juras
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Vedoželjna kot sem, sem z vidika estetike lepega že od nekdaj opazovala ljudi, ki so se ponašali s tetovažami in se ob tem spraševala o zgodbah, ki tičijo za njihovimi poslikavami in predvsem odločitvami ob takšnem izražanju samih sebe. Osrednji cilj raziskovalne naloge je ugotoviti, kolikšen odstotek posameznikov se v naši (tj. slovenski) družbi danes odloči za tetoviranje, koliko na to vpliva starost in zrelost posameznika, izobrazba in samo okolje. Cilji raziskovanja so osredotočeni tudi na ugotavljanje, kakšni so sploh razlogi in vzgibi posameznika za to pomembno življenjsko odločitev, okoliščine samega postopka, izbrani motivi, tehnika in mesto tetoviranja ter nenazadnje izkušnje in stališča tako tetoviranih kot netetoviranih posameznikov. Obširna raziskovalna naloga poleg pregleda zgodovine in razširjenosti tetoviranja v preteklosti in po svetu, predstavitve tehnik, motivov, tipov in funkcij tetoviranja prinaša tako na podlagi analize odgovorov petnajstih intervjuvancev kot štirih opazovanj ter analize mnenj 383 naključnih in 140 izbranih tetoviranih anketirancev spoznanje, da je tetoviranje še kako prisotno v sodobni slovenski družbi. Če pa vas zares zanima, koliko Slovencev se dandanes pravzaprav ponaša z vsaj eno tetovažo, kakšni so t.i. moški in ženski motivi tatujev ali kateri so najbolj tipični predeli kot mesto tetoviranja, boste morali raziskovalno nalogo, ki razkriva še številne nepozabne in posebne zgodbe posameznikov s tatuji, pač vzeti v roke.

Raziskovalna naloga:
Tatu - modna muha ali še kaj več?
PrenosOgled