Ali so naravne vrednote tudi naše vrednote?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
ekologija z varstvom okolja
ŠCV, Šola za rudarstvo in varstvo okolja
Veronika Bastl
Jana Krautberger
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Človeške vrednote so nekaj pomembnega, na kar moramo gledati s spoštovanjem in ohranjati skozi življenje. Je tako tudi z naravnimi vrednotami? Med ljudmi sem opazila nepoznavanje ter nespoštovanje teh vrednot. Zato sem se odločila za raziskovalno delo, ki sem ga omejila na občini Polzela in Velenje. Najprej sem naredila seznam naravnih vrednot. Manjša občina Polzela je bogatejša za 10 naravnih vrednot. V obeh občinah sem nekaj naravnih vrednot obiskala, fotografirala in ugotovila, da jih ljudje ne spoštujejo, saj je okolica večine onesnažena z odpadki. S terenskim delom sem ugotovila tudi, da večinoma ni informativnih tabel, ki bi jih označevale in s tem opozarjale ter ozaveščale ljudi. S tem sem potrdila eno od hipotez. S spletno anketo sem ugotovila, da ljudje ne poznajo naravnih vrednot, tudi tisti, ki mislijo, da jih. Tako sem dokazala naslednjo hipotezo. Potrdila sem tudi, da je ljudem ljubši izraz naravna dediščina, zelo pogosto pa naravne vrednote mešajo s kulturnimi. Terensko delo je delno potrdilo tretjo hipotezo. Ni nujno, da je v občini Velenje pot do naravnih vrednot bolj urejena, je pa res, da je njihova okolica bolj onesnažena z odpadki. Na koncu raziskovalne naloge sem se odločila, da bom ljudi poskušala bolje ozavestiti o naravnih vrednotah. To nameravam storiti z objavo člankov v lokalnih časopisih ter s predavanjem na osnovnih šolah. Za konec pa še vprašanje: »Ali so naravne vrednote tudi naše vrednote?« Moj odgovor:« Da! Če še niso, pa morajo postati.«

Ne najdem naloge/1502/VeronikaB_Ali_so_naravne_vrednote.pdf