Navade umivanja rok med osnovnošolci

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
interdisciplinarno
medicina, sociologija
OŠ Gustava Šiliha
Burja Podlesnik, Nina Pohorec
Suzana Pustinek, Anita Povše
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Umivanje rok ni pomembno samo za preprečevanje širjenja okužb, ampak predstavlja tudi osnovni higienski ukrep, s katerim odstranjujemo umazanijo in mikroorganizme z rok. Pomembno je, da si roke umivamo vsaj pred jedjo, po uporabi stranišča in v času bolezni. V raziskavi sva z metodo opazovanja preverjali navade umivanja rok med osnovnošolci. Zapisovali sva število učencev od 1. do 9. razreda, ki so si umili roke pred malico ter število učencev, ki si je umilo roke po uporabi stranišča. V raziskavo je bilo vključenih 438 učencev. Pred malico si je roke umilo 16 % učencev, po uporabi stranišča pa 72 %, med katerimi je bilo več deklet kot fantov. Za učence 2. in 3. triade sva pripravili predstavitev, v kateri sva predstavili kdaj, kako in zakaj si je potrebno umiti roke. Čistočo rok učencev sva preverili s posebno škatlo, ki sva jo izdelali sami in v katero sva namestili UV lučko. Istim učencem sva razdelili anketo o navadah umivanja rok. Rezultate opazovanja in ankete sva primerjali. Primerjava je pokazala neujemanje med navadami umivanja rok in odgovori v anketi. Kljub neiskrenosti ankentirancev sva zadovoljni, saj je predstavitev na učence vplivala pozitivno. Po predstavitvi si je pred malico roke umilo 32 % učencev, kar je enkrat več kot pred predstavitvijo. To je vzpodbuden podatek, ki kaže na pomembnost vzgojnega vidika v zgodnjem obdobju otroštva, tudi pri razvijanju higienskih navad.

Ne najdem naloge/1506/NinaP_BurjaP_navade umivanja rok.pdf