Tržno prilagajanje slovenske trgovine ob vstopu v evropsko unijo

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti
Predrag Mitrović, Grega Blekač
Renata Vodlan, Ivan Voršnik, Jasmina Mlakar

S 1. majem bo Slovenija vstopila v Evropsko unijo. Zaradi tega smo se odločili raziskati stanje slovenske trgovine sedaj in kakšno bo to stanje v prihodnje. Najbolj so nas zanimale spremembe, ki jih bomo najlažje opazili kupci, in spremembe, ki se jih navadni potrošniki ne bomo tako zavedali. Postavili smo si hipotezo, ki pravi, da slovenska trgovina ni organizacijsko in ponudbeno pripravljena konkurirati trgovini v državah članicah Evropske unije. Njen strateški cilj je doseči ravno nasprotno. Za dosego tega cilja so potrebna številna prilagajanja novim razmeram. Zaradi teh razmer so potrebni globoki posegi v samo delovanje trgovinskih podjetij, saj je za preživetje domačega podjetja ob vdoru tolikšne konkurence ravno iz Evropske unije potrebno dokazati in seveda prepričati kupca, da je vredno zaupanja. Uporabljene metode, ankete, analize in primerjanja so nam pomagale nakazati možne rešitve problema. Ob tem smo preučili in analizirali stanje slovenske trgovine in stanje trgovin dosedanjih članic Evropske unije. Načini prilagajanja so različni. Opazili bomo lahko napredek pri trženju (novi načini oglaševanja), nudenju dodatnih uslug kupcem (kot so storitve na domu, dostava, servis …) in dviganju standardov za odpiranje novih nakupovalnih središč itd. Z nalogo smo poskušali nakazati možne pristope za boljšo organizacijo trgovine v regiji, da bi bila bolj kompatibilna trgovini sosednjih držav, ki so že članice Evropske unije.