Projekt Zgodovinska zanka v turistični ponudbi Velenja?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
turizem
ŠCV, Šola za storitvene dejavnosti
Lana Polak, Sara Goltnik
Marko Gams
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Projekt Zgodovinska zanka v turistični ponudbi Velenja? Idejni predlog turističnega produkta Zgodovinska zanka smo zasnovali na podlagi izkušenj iz določenih preteklih projektov, ki smo jih uspešno izvedli v sodelovanju z lokalnimi partnerji. Izobraževalno naravnani produkt združuje področji turističnega vodenja z aktivnim animiranjem udeležencev. Namen predlagane naloge je raziskati: • možnosti, da postane produkt Zgodovinska zanka del turistične ponudbe Velenja; • kakšna je podpora turističnih in kulturnih institucij v lokalnem okolju predlaganemu produktu; • zanimanje potencialnih obiskovalcev za interaktivno spoznavanje zgodovine Velenja; • morebitne težave pri dejanski izvedbi produkta. V raziskovalni nalogi postavljamo naslednje hipoteze: • ključni ponudniki v Velenju podpirajo vključitev produkta Zgodovinska zanka v turistično ponudbo; • med potencialnimi obiskovalci obstaja zanimanje za udeležbo v produktu; • težave pri dejanski izvedbi turističnega produkta bi bilo možno premostiti. Metode dela zajemajo pregled literature ter virov in vprašalnike, posredovane predstavnikom najpomembnejših lokalnih institucij s področja turizma in kulture in potencialnim obiskovalcem. Čeprav se odgovori strokovnjakov medsebojno precej razlikujejo, jih večina podpira vključitev projekta v turistično ponudbo mesta Velenje. Na podlagi analize odgovorov in drugih ugotovitev smo izdelali SWOT-analizo predlaganega turističnega produkta in podali ukrepe za prihodnje turistične aktivnosti.

Ne najdem naloge/1522/GoltnikS_PolakR_ZGOD_ZANKA.pdf