Zaposlovanje v republiki Sloveniji

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti
Vesna Usar, Sergej Matko
Ivan Voršnik, Špela Lukanc, Gregor Tekavec

Našo raziskovalno nalogo smo naredili zaradi vse večjega števila brezposelnih v Sloveniji. Z njo poizkušamo prikazati stanje kadra v Sloveniji in z zbranimi podatki ter ugotovitvami pripomoči pri zmanjšanju števila nezaposlenih. Postavili smo hipotezo, da je v Sloveniji več ljudi zaposlenih kot brezposelnih. Ugotovitve so pokazale, da hipoteza drži.