Ali so varčne žarnice res varne?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
ekologija z varstvom okolja
OŠ Livada
Nina Smrekar, Tea Zupanc
Simona Žohar
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

V svetu, kjer imamo na izbiro nešteto izdelkov, ko nam mediji in korporacije vsak dan vsiljujejo nekaj novega, se včasih pozabimo vprašati: je res, kar govorijo? Namen najine naloge je bil izvedeti več o varčnih sijalkah in zagotoviti večjo varnost v lastnem domu, cilj pa širiti znanje o pravilni rabi in odlaganju varčnih sijalk. Pri raziskovalnem delu naju je zanimalo, ali so »varčne žarnice« okolju prijazne. S pomočjo podatkov, ki sva jih našli na spletu in v revijah, sva odkrili, da izraz »varčna žarnica« ni pravilen – razlika med sijalko in žarnico je velika. Zasledili sva, da varčne sijalke vsebujejo živo srebro. Toksičnost živega srebra sva dokazovali z eksperimentom, pri katerem sva kalili pšenico in jo pod različnimi pogoji izpostavljali živemu srebru iz varčnih sijalk. Spremembe v razvoju pšenice sva dokumentirali s slikami. Zanimalo naju je, če proizvajalci sijalk kupcem ponujajo dovolj informacij, zato sva se odpravili v pet okoliških trgovin, kjer prodajajo varčne sijalke. Dobljene rezultate sva sproti zapisovali in jih podkrepili s slikovnimi dokazi. Izvedli sva anketo z devetnajstimi vprašanji, na katere je odgovorilo več kot sto anketirancev. Varčne sijalke so se izkazale za najpogosteje uporabljane, zato so naju odgovori na nekatera vprašanja zelo presenetili. Ob koncu raziskovalne naloge sva prišli do spoznanja, da o nevarnostih rabe varčnih sijalk nimamo dovolj znanja.

Ne najdem naloge/1536/SmrekarN_ZupancT_Ali_so_varcne_zarnice_res_varne.pdf