Turistična pot - S krtkom Ligijem po sledeh premogovništva v Šaleški dolini

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
turizem
OŠ Mihe Pintarja Toleda
Sara Zager, Laura Kostreš
Jožica Apšner, Irena Voh
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Sva Laura Kostreš in Sara Zager, učenki OŠ Mihe Pintarja Toleda. Obiskujeva 9. a-razred. V lanskem šolskem letu sva obiskovali krožek turistična vzgoja, pri katerem smo pridno raziskovali in odkrivali turistična območja v Šaleški dolini. Ena izmed naših nalog pri krožku je bila tudi sestava turistične poti, ki bi bila povezana z zgodbami. Delo, ki sva ga morali opraviti, naju je navdušilo, zato se nama je že lani porodila ideja, da nalogo razširiva in jo nadgradiva v raziskovalno nalogo. Naslov najine raziskovalne naloge je S krtkom Ligijem po sledeh premogovništva v Šaleški dolini. Zapisali sva pot, katere namen je privabiti obiskovalce oz. turiste v Šaleško dolino. Pot je primerna tudi za otroke. Glavni junak najine poti je krtek Ligi, ki je prepoznavni znak Muzeja premogovništva Slovenije. Pot povezuje šest točk, med njimi TIC, kjer bodo obiskovalci oz. turisti dobili zloženko z zemljevidom in se podali na pot. Namen raziskovalne naloge je predstaviti pot, povezano s premogovnikom, in pa raziskati, kako učenci naše šole poznajo zgodbe oz. junake zgodb, povezane s premogovnikom. Pri raziskavi sva uporabili primarno in sekundarno raziskavo, podatke sva pridobili z metodama anketiranja in intervjujev oziroma dopisovanja s kontaktnimi osebami. Pri sekundarni raziskavi sva pregledali razne knjige, že narejene naloge in spletne strani o zgodbah turizma ter že izdelanih turističnih poteh v naši okolici.

Ne najdem naloge/1554/SaraZ_LauraK_S_krtkom_Ligijem.pdf