Demokracija in mladi

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Luka Steiner
Metka Rošer

Demokracija je pojem, ki so ga poznali že v antični Grčiji. Ta družbeni pojav sta obravnavala Aristotel in Platon, kasneje pa številni družboslovci. Še posebej je predmet raziskovanj novejšega časa, ko se v takšni ali drugačni obliki pojavlja v številnih državah. Je tudi predmet zlorab. Zato sem »demokracijo« sprejel kot izziv za svojo letošnjo raziskovalno nalogo. Želel sem ugotoviti, kako o demokraciji razmišljajo mladi na Šolskem centru Velenje, tisti dijaki, ki so na pragu prevzema pravic in dolžnosti, ki jih prinaša volilna pravica. V teoretičnem delu naloge sem opredelil pojem demokracija in opisal različne modele te ureditve. Podrobneje sem pogledal v slovenski sistem in v ustavo ter preučil izkušnje z demokracijo. Pregledal sem pretekla javna odločanja v Sloveniji (volitve, referendumi). V praktičnem delu raziskovalnega dela sem izvedel anketo med dijaki tretjih letnikov šol na Šolskem centru Velenje. Izbral sem populacijo, ki je na pragu polnoletnosti in s tem dobiva formalno (zakonsko) pravico za vključevanje v politično življenje in sodelovanje v demokratičnih procesih v državi. V anketi sem raziskoval, kakšno je mnenje mladih o demokraciji, kako so usposobljeni za vključitev v sistem, o referendumu, o primerih demokratičnih držav … Povzetke raziskovalne naloge bom strnil v rezultatih naloge.