Tatooine in podobni planeti

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
naravoslovne vede
fizika
ŠCV, Gimnazija
Luka Jevšenak
Peter Jevšenak
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Zlato priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

V dvozvezdju se zvezdi gibljeta okoli skupnega težišča po krožnih ali eliptičnih tirih in v svoji okolici ustvarjata spreminjajoče se gravitacijsko polje. Zaradi tako dinamičnih pogojev planeti v takem sistemu ne morejo obstajati kjerkoli. Glede na njihovo lego in tir jih ločimo na dva tipa: v tip P spadajo planeti, ki krožijo na oddaljenih orbitah zunaj dvozvezdja, v tip S pa planeti, ki krožijo okoli ene zvezde v notranjem območju dvozvezdja. Za izračun tira planeta je potrebno najprej poznati natančno lego zvezd v odvisnosti od časa. Pri eliptičnih orbitah zvezd sem se oprl na orbitalno mehaniko, pri določanju planetarne orbite pa sem se lahko nato zanesel na lastne izkušnje tako v zvezi z gravitacijo kot programiranjem v jeziku C++. Napisal sem računalniški program, ki pri izbranih začetnih pogojih, kot so tip dvozvezdja, oddaljenost in hitrost planeta, izračunava in sproti riše tire vseh teles v simulaciji v ravnini kroženja. To mi je omogočilo iskanje in določanje kritičnih orbit za oba tipa planetov. Svoje vrednosti kritičnih orbit sem primerjal s podatki iz literature. Od 35 določenih kritičnih orbit za oba tipa planetov v najrazličnejših tipih dvozvezdij se je 33 vrednosti ujemalo z natančnostjo 20 % s podatki v literaturi. Do večjega neujemanja je prišlo samo pri močno ekscentričnih orbitah zvezd pri tipu S. Med simulacijami lahko spremljamo vpliv mase in razdalje na privlak med telesi, destabilizacijo orbite planeta in celo zamenjavo zvezde, okoli katere kroži.

Raziskovalna naloga:
Tatooine in podobni planeti
PrenosOgled