Merjenje globin luninih kraterjev

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Jona Mirnik
Peter Jevšenak

Lunina pokrajina je posejana s kraterji, ki so delno vulkanskega izvora, delno pa so nastali po padcu meteoritov. Znane so lege in premeri kraterjev. Ti podatki so dostopni na internetu. O globinah kraterjev pa je zelo malo informacij. Razlog je v tem, da se globina kraterjev lahko izračuna le z meritvijo dolžine sence. Za to pa potrebujemo sliko kraterja v trenutku, ko sončni žarki padajo na površino pod kotom 70–80 glede na zveznico Zemlja – Luna. Slika pa mora biti opremljena ali s točnim časom slikanja ali mora biti dobro vidna površina Lune, kjer pride do zamenjave dneva in noči. Tako lahko natančno določimo kot sončnih žarkov, ki osvetljujejo krater. Na internetu najdemo množico fotografij Lune, vendar jih le malo ustreza zgornjim kriterijem. Zato sem poiskala tudi pomoč slovenskih astronomskih društev. Nekatera so se odzvala in poslala svoje lastne fotografije Lunine površine. Uspela sem izračunati globino za 30 kraterjev, ki so raztreseni po vsej vidni strani Lune. Natančnost rezultatov pogojuje več dejavnikov, najpomembnejša pa sta: - določanje kota sončnih žarkov, - napaka pri merjenju premera kraterja in dolžine senc s fotografije. Oba lahko povečata relativno napako globine tudi do več 10 %. Tako se izračunana globina za isti krater z različnimi fotografijami lahko razlikuje za en kilometer in več. V literaturi in na internetu sem za nekaj največjih in najbolj znanih kraterjev našla globine, ki pa se v različnih virih med seboj razlikujejo, tudi za en kilometer in več. Moji rezultati se v okviru natančnosti ujemajo s temi podatki, seznamu kraterjev z že izračunano globino pa sem dodala 20 novih.