Odnos velenjskih srednješolcev do religije

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
ŠCV, Šola za rudarstvo in varstvo okolja
Tadej Jezernik
Maja Radšel
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Cilj raziskovalne naloge je preučiti odnos velenjskih srednješolcev do religije. V puberteti se začnejo pojavljati vprašanja o naši identiteti. Eno izmed teh vprašanj je tudi, kakšno je naše versko prepričanje. Da bi razumel, kakšen odnos imajo dijaki do religij, sem izdelal spletno anketo, v kateri sem dijake Šolskega centra Velenje spraševal, kakšen odnos imajo do religije. Povprašal sem jih, ali se udeležujejo verskih obredov. Spraševal sem jih, kako dolgo so že v svoji religiji in ali jo nameravajo zamenjati. Ali so versko strpni in ali mislijo, da lahko v Sloveniji gradimo strpen odnos do vseh religij? Dijakinje in dijaki se zavedajo, da religija vpliva na njihovo mišljenje. So religiozni in se udeležujejo verskih obredov. Praznujejo verske praznike v okviru svoje religije ter verjamejo, da Boga res ne moremo neposredno videti, je pa povsod okoli nas. Sedemdeset odstotkov anketiranih dijakov in dijakinj meni, da lahko v Sloveniji gradimo strpen in miren odnos do religij. Opravil sem tudi štiri intervjuje z odraslimi osebami različnih verskih prepričanj in jih primerjal z odgovori anketirancev. S tem sem želel doseči večjo objektivnost pri vrednotenju rezultatov. Prišel sem do zaključkov, da imajo dijaki in predstavniki različnih verskih prepričanj kar nekaj skupnih točk. Te so, da vsi praznujejo verske praznike, so mnenja, da je vera nekaj pozitivnega in da niso versko nestrpni.

Raziskovalna naloga:
Odnos velenjskih srednješolcev do religije
PrenosOgled