Prehrana starostnikov v domovih za ostarele

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti
Simona Slemenik, Sanela Duraković, Mirnes Muratović
Antonija Jakop, Ivan Voršnik

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšno je zdravstveno in prehrambeno stanje oskrbovancev v domovih za starejše občane v Šaleški dolini in kako se razlikuje od stanja pri starejših, ki živijo v lastnem gospodinjstvu. Za oceno prehramnih navad in socialnega statusa smo uporabili metodo anketiranja. V raziskavo smo vključili socialni status varovancev v domovih, ker smo želeli ugotoviti, kakšna populacija starostnikov se najpogosteje odloči za domsko oskrbo. S prehrambno anamnezo pa smo ugotavljali prehrambene navade starostnikov. Ugotovili smo, da v domovih prevladujejo oskrbovanci stari nad 80 let, predvsem ženske, večji del jih je ovdovelih, v domu pa bivajo 5 let in več. Večina se jih pritožuje čez svoje zdravje, izstopajo predvsem bolezni srca, revmatizem, visok pritisk, naglušnost in slabovidnost. Večji del je kroničnih bolnikov, ki redno prejemajo zdravila, slaba polovica pa ima dieto. Dobra polovica oskrbovancev trpi za čezmerno telesno težo oziroma debelostjo. Torej se za odhod v dom odločajo starejši, ki zbolijo in manj sposobni za samostojno življenje. Sklepamo lahko tudi, da je kljub ustrezni hranilni in energijski sestavi hrane v domovih več energijsko neustrezno prehranjenih oseb. Vzroki so večja starost, večje število kroničnih bolnikov in manjša telesna aktivnost oskrbovancev.