Predelava ploščatega radiatorja v ventilatorski konvektor in izvedba meritev toplotne moči

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
aplikativni inovacijski predlogi in projekti
ŠCV, Strojna šola
Jani Bezjak, Igor Rojnik
Radovan Repnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Živimo v času, ki ga zaznamujeta skrb za ohranjanje okolja in želja po učinkovitejši izrabi energije. Za ogrevanje objektov porabimo veliko energije in zato so potenciali za prihranek veliki. Ker so zaloge klasičnih – fosilnih goriv – omejene, želimo za ogrevanje uporabljati čim večji delež obnovljivih virov energije. Pri uporabi obnovljivih virov energije za ogrevanje stavb imajo pomembno vlogo toplotne črpalke (TČ). Njihova učinkovitost je pogojena predvsem s temperaturo vira toplote – na katero praktično ne moremo vplivati – in temperaturo, ki jo potrebuje ogrevalni sistem za ogrevanje stavbe. Najina naloga se osredotoča na možnost znižanja potrebne temperature predtoka v radiatorskih sistemih ogrevanja, ki praviloma niso najustreznejši način ogrevanja v povezavi s toplotno črpalko. V nalogi sva ploščati radiator opremila s sistemom za prisilni pretok zraka – nadgradila sva ga v ventilatorski konvektor. V laboratoriju sva nato izmerila oddani toplotni tok v odvisnosti od spremembe temperature predtoka in hitrosti delovanja ventilatorjev ter ovrednotila rezultate, ugotovitve meritev in izračunov pa nato uporabila pri določitvi spremembe grelnega števila črpalke (COP), ki je najpomembnejši pokazatelj učinkovitosti delovanja TČ. Dotaknila sva se tudi ekonomskega vidika nadgradnje radiatorjev v povezavi s porabljeno električno energijo za pogon TČ.

Raziskovalna naloga:
Predelava ploščatega radiatorja v ventilatorski konvektor in izvedba meritev toplotne moči
PrenosOgled