58 let pod mavrico znanja

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
humanistične vede
zgodovina
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Kaja Škoflek, Klemen Jakop
Petra Mastnak
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Za raziskovalno nalogo »58 let pod mavrico znanja« sva se odločila iz radovednosti in zanimanja za zgodovino razvoja Šolskega centra Velenje. Osredotočila sva se na začetek srednješolskega izobraževanja v Velenju ter na začetek delovanja danes imenovanega Šolskega centra Velenje. Raziskovala sva tudi, kako je bilo srednješolsko izobraževanje povezano z razvojem industrijskih obratov v Šaleški dolini, poiskala povezavo med izobraževanjem in razvojem industrije. Zanimalo naju je, kako se je razvijala Šaleška dolina in mesto Velenje od antičnih časov kot poštna postojanka, do leta 1959, ko je nastalo sodobno Velenje. Podrobneje sva opisala čas nastanka sodobnega Velenja, saj je to obdobje močno povezano z razvojem srednješolskega izobraževanja. Nazadnje sva želele ugotoviti, ali je uradna letnica nastanka Šolskega centra Velenje pravilna ali je morda nastal že prej. Tukaj sva imela kar nekaj težav, vendar sva s pomočjo intervjujev in različnih virov prišla do zanimivih spoznanj in ugotovitev.

Raziskovalna naloga:
58 let pod mavrico znanja
PrenosOgled