Biodiverziteta dvoživk na področju Šoštanjskega jezera

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Maja Sušec
Klavdija Jug

Šoštanjsko jezero je mokrišče, ki ima vlogo pomembnega habitata številnih rastlinskih in živalskih vrst. V svoje okrilje je sprejelo tudi dvoživke, ki so z zakonom leta 1993 postale ogrožena živalska vrsta. Namen raziskovalne naloge je bil popis dvoživk oziroma ugotovitev njihove raznolikosti na področju ugreznin okoli Šoštanjskega jezera. Področje, ki sem ga opazovala, je močno obljudeno. Gre za prostor, v katerega posega človek in ga krči, zasipava ter onesnažuje. S krčenjem se biotop dvoživk zmanjšuje. Glede na to, da so dvoživke pomemben člen v prehranjevalni verigi, pa ima vse to tudi negativen vpliv na celotno prehrambeno verigo.