Radar tabla

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
tehnika
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Matic Jeseničnik, Jakob Mali
Uroš Remenih, Islam Mušić
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Danes se več kot polovica mladostnikov v svojem prostem času ukvarja s športom. Nekaterim je to le hobi, drugi pa v tem vidijo kariero. Namen raziskovalne naloge je bil izdelati merilec hitrosti – radar, ki bi rezultate izpisoval na LCD-zaslonu. Z njim sva želela preveriti sposobnosti oseb na treningu ter če se rezultati spremenijo ob merjenju le-tega. Želela sva ustvariti radar, ki bi se lahko primerjal z ostalimi ter bil cenovno ugodnejši. Raziskovalno nalogo sva si razdelila na 4 faze. Na začetku sva raziskala delovanje radarjev in kako bi lahko z njimi merila rezultate športnikov. V drugi fazi sva preverila kakovost optičnih senzorjev in izbrala najprimernejšega. Tretja faza je bila načrtovanje in izdelava radarja, ki bi bil krmiljen z mikrokrmilnikom. Četrta faza pa je bila primerjava rezultatov oseb, ki se ukvarjajo s športom, in tistih, ki se z njim ukvarjajo samo v šoli.

Raziskovalna naloga:
Radar tabla
PrenosOgled