Vpliv lovstva, gozdarstva in povoza na odvzem visoke divjadi v Mislinjski dolini v zadnjih desetih letih

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
drugo
gozdarstvo, lovstvo
ŠCV, Strojna šola
Tomaž Mlinšek
Viljem Osojnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Ljudje že od nekdaj posegamo v naravno ravnovesje števila živali. Nekatere živalske vrste so zaradi tega opredeljene kot lovne oziroma imajo status divjadi, kar pomeni, da ima lovstvo s skrbno načrtovanimi lovskoupravljalskimi načrti velik vpliv na ohranjanje ravnovesja. Pri tem ne smemo pozabiti še na ostale pomembne dejavnike, kot gospodarjenje z gozdovi, promet ipd. V raziskovalni nalogi sem raziskal, kolikšen je vpliv lovstva, gospodarjenja z gozdovi in prometa na odvzem števila visoke divjadi v Mislinjski dolini v zadnjih desetih letih. Pri tem sem uporabil različne metode dela. Uvodoma sem pregledal literaturo, spletne naslove ter ostale pisne vire, ki obravnavajo tematiko raziskovalne naloge. Da sem lahko natančno določil odvzem visoke divjadi v Mislinjski dolini, sem obiskal sedeže upravljalk lovišč. Opravil sem tudi intervju z Zdravkom Miklašičem, ki mi je posredoval pomembne podatke, ki se nanašajo na gospodarjenje z divjadjo in gozdovi. Statistično sem obdelal podatke povoza visoke divjadi na tem področju. Z raziskovalno nalogo želim doprinesti k osveščenosti ljudi do ohranjanja narave, saj je raziskava pokazala, da je velik odvzem divjadi povzročen s povozom. Pridobljeni podatki bodo lahko v pomoč lovskim družinam pri načrtovanju letnega načrta kakor tudi Zavodu za gozdove. Za nas lovce sta gospodarjenje in varstvo divjadi strokovni in etični vodili.

Raziskovalna naloga:
Vpliv lovstva, gozdarstva in povoza na odvzem visoke divjadi v Mislinjski dolini v zadnjih desetih letih
PrenosOgled