Prvi poskusi ugotavljanja toksoplazme pri prostoživečih mačkah v urbanih predelih Šaleške doline

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
biologija
ŠCV, Gimnazija
Ana Potočnik, Karin Lešnik
Irena Štimac, Sandra Hasić
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Zlato priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Toksoplazmoza je bolezenska okužba s parazitom Toxoplasma gondii, ki je razširjena po vsem svetu. Glavni gostitelj tega parazita je mačka. Človek se s parazitom lahko okuži preko oocist v iztrebkih. Za večino ljudi je okužba nenevarna, večje težave lahko povzroča le ljudem s slabšo imunsko odpornostjo in nosečnicam. Zaradi povečane urbanizacije in neodgovornega ravnanja ljudi se je populacija prostoživečih in potepuških mačk v mestih povečala, kar vpliva na večjo možnost za širjenje parazita ne le med mačkami ampak tudi iz mačk na ljudi. Z raziskovano nalogo smo želele ugotoviti, ali so oociste toksoplazme prisotne v iztrebkih prostoživečih mačk v Šaleški dolini, kakšna je prevalenca aktivnih okužb s parazitom, ter oceniti, kakšno tveganje predstavljajo prostoživeče mačke za zdravje ljudi. S postopkom flotacije smo poskušale izolirati aktivne oociste v iztrebkih, vzorčenih na različnih predelih Šaleške doline. Aktivne okužbe pri izbranih vzorcih nismo zaznali, kar je lahko tudi posledica različnih okoljskih in časovnih dejavnikov. Verjetno torej je, da so mačke v naši okolici okužene, a v času vzorčenja niso aktivno izločale oocist parazita. Druga možnost je, da oocist nismo zaznali zaradi neugodnih zunanjih dejavnikov ali da je prevalenca toksoplazme pri mačkah v Šaleški dolini zelo nizka. Ne glede na to pa moramo pri rokovanju s potepuškimi in prostoživečimi mačkami vedno ravnati zelo previdno in upoštevati minimalne higienske standarde za zaščito lastnega zdravja.

Raziskovalna naloga:
Prvi poskusi ugotavljanja toksoplazme pri prostoživečih mačkah v urbanih predelih Šaleške doline
PrenosOgled