Energetski kazalniki na OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
tehnika
OŠ bratov Letonja, Šmartno ob Paki
Jan Konečnik
Boštjan Ketiš, Simon Konečnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

V osnovni šoli se učimo o energiji in njenih zakonitostih, manj poudarka pa dajemo učinkovitosti njene porabe. Tehnika zelo hitro napreduje tako v smislu okolju prijaznejšega proizvajanja energije kot tudi porabnikov, ki porabijo manj energije. Osnovni namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti, ali je naša šola energetsko varčna. Želel sem raziskati povezavo med vloženo energijo in njeno učinkovitostjo, kar se odraža skozi energijska števila in osvetljenostjo v notranjih prostorih šole. V raziskovalni nalogi sem uporabil metodo sklepanja, predvsem na področju vrednotenja rezultatov izmerjene osvetljenosti, sevanja toplote, energijsko število, porabo kurilnega olja in električne energije v zadnjih 5-ih letih. Raziskava je pokazala, da objekt obravnavane osnovne šole ne dosega energijskih števil, ki jih določajo priporočila. Presenetljivo je, da so ob dejstvu, da objekt nima toplotnega ovoja, tam izgube razmeroma majhne, razen na toplotnih mostovih. Meritve osvetljenosti so pokazale, da ne dosegamo predpisanih povprečnih vrednosti osvetljenosti, razen kjer je bila razsvetljava prenovljena. Rezultate sem ovrednotil tako, da sem izračunal skupno energijsko število, ki predstavlja končni rezultat, ali so energetski kazalniki dobri. Za vrednotenje energijskega števila pa moramo poznati priporočila, s katerimi sem primerjal svoje rezultate. Ugotovil sem, da energetski kazalniki na OŠ bratov Letonja kažejo tako nekaj dobrih rezultatov kot tudi pomanjkljivosti.

Raziskovalna naloga:
Energetski kazalniki na OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki
PrenosOgled