Razlike v sestavi izbranih živil med vzhodnim in zahodnim trgom

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
drugo
prehrana
OŠ Gustava Šiliha
Tia Sulejmanović
Suzana Pustinek, Anita Povše
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

V naših trgovinah lahko najdemo izdelke, ki so narejeni za različne evropske trge. Pri nekaterih se sestava živil pomembno razlikuje, kar lahko opazimo že s preprostim preizkušanjem. Z raziskavo, ki sem jo opravila med osmimi pari izbranih izdelkov (Nutella, Twix, Oreo, Milka, Tuc, Snickers, Fanta, Coca Cola), sem želela ugotoviti, ali uporabniki opazijo razliko v sestavi teh živil za vzhodni in zahodni trg. Živilom sem popisala deklaracije in primerjala njihovo sestavo. Preizkuševalci so poskušali pet različnih Nutell iz različnih koncev sveta in pare drugih izbranih izdelkov, enega izdelanega za vzhodni in drugega za zahodni trg. Organoleptične lastnosti izbranih izdelkov so ocenjevali učenci v starosti 14–15 let. Število ocenjevalcev se je gibalo med 40 in 50. Zanimalo me je, kateri izdelki se preizkuševalcem zdijo bolj sladki, kateri so jim bolj všeč, zakaj se jim ti izdelki zdijo bolj okusni in kakšna je razlika v okušanju med dečki in deklicami. Ugotovila sem, da imajo deklice bolj izostren okus za sladkor. Pri preizkušanju Nutell sem opazila, da sta dečkom najbolj všeč Nutelli, ki sta dostopni v Sloveniji. Večini deklic je bolj všeč Nutella, narejena za zahodni trg, ter turška Nutella. Razlike v količini različnih hranil med določenimi izdelki, izdelanimi za posamezni trg, so bile majhne. Po mnenju proizvajalcev te razlike niso tako pomembne, ker naj bi bile v okviru dovoljenih odstopanj, vendar sem želela potrošnike na to razliko opozoriti.

Raziskovalna naloga:
Razlike v sestavi izbranih živil med vzhodnim in zahodnim trgom
PrenosOgled