Človek ne jezi se

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
naravoslovne vede
matematika
OŠ Gustava Šiliha
Jana Bastič, Lara Zaverla
Damijan Vodušek
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Zelo radi igrava družabne igre. Zato sva se odločili, da bova naredili raziskovalno nalogo na eni od najbolj poznanih namiznih iger: Človek ne jezi se. Družabne igre igramo prav vsi in so pomemben del našega odraščanja. Večina se tam prvič sooči z zmago ali izgubo. Zanimalo pa naju je, kaj vse je potrebno in od česa je ali ni odvisna zmaga pri igri Človek ne jezi se. V prvem delu naloge sva na splošno predstavili družabne igre, ki jih bolje poznava, v drugem pa sva natančneje predstavili igro Človek ne jezi se. Začeli sva z nekaj preprostimi igrami Človek ne jezi se. Odigrali sva jih 10. Sproti sva si zapisovali mete posameznika in pa zmagovalce. Nato sva pridobljene meritve vnesli v računalnik in podatke obdelali. Spoznali sva, da nekateri dejavniki bolj vplivajo, nekateri pa manj na to, kdo zmaga. Največji vpliv ima, kolikokrat vržemo šestico na kocki, saj nam to omogoči dodaten met oziroma lahko pošljemo v krog novo figuro. Lahko pa zaključiva s tem, da na to, kdo bo zmagal, nimamo veliko vpliva, ampak je to naključje.

Raziskovalna naloga:
Človek ne jezi se
PrenosOgled