Smo debeli in pozabljivi, ker premalo spimo?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
drugo
medicina
OŠ Gorica
David Kosi
Branka Mestnik, Iwona Ewa Kosi
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Motivacija za raziskovalno nalogo je bilo sodelovanje na tekmovanju iz sladkorne bolezni. Spoznali smo, da obstaja očitna povezava med pomanjkanjem spanja in presnovnimi motnjami. O teh raziskavah vemo zelo malo in redko se omenja pomen spanja za naše zdravje. Z veseljem smo se lotili raziskovalne naloge in si zadali cilj, da pojasnimo besede moje mame, ki je vedno govorila »pojdi spat, ker boš drugače zbolel«. Izbrali smo si zdravstveno področje – povezave med vplivom premajhne količine spanja, pojavom debelosti in motnjami koncentracije, spomina. Z rezultati ankete smo ugotovili, da 35 % otrok, starih trinajst let, premalo spi. Podoben odstotek fantov ima povišan ITM (indeks telesne mase), 12 % je debelih. Med dekleti ima 19 % povišan ITM. Z eksperimenti smo želeli dokazati, da pomanjkanje spanja predstavlja stres za organizem. Hkrati vpliva tudi na koncentracijo in pozornost, ki sta odločilni za dober spomin. Po neprespani noči smo posneli elektroencefalogram, določili nivo kortizola v slini in s testom MoCA testirali kognitivne sposobnosti. Raziskava je potrdila, da premalo spanja predstavlja stres za organizem in ima posledično vpliv na pojav debelosti. Poveča se želja po hrani, zaradi spremembe hormonskega ravnovesja (kortizol) se zmanjša sposobnost koncentracije in pozornosti. Z namenom, da opozorimo na pomen spanja, smo oblikovali zloženko Spanje je zdravje.

Raziskovalna naloga:
Smo debeli in pozabljivi, ker premalo spimo?
PrenosOgled