So bakterije res povsod?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
drugo
mikrobiologija, biotehnologija
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Polona Mežnar, Eneja Paradiž
Špela Sovič

Večkrat slišimo, da ljudje zbolijo za določeno bakterijsko okužbo. Ljudje lahko pridemo v stik z bakterijami vsepovsod. Želeli smo raziskati, koliko bakterij se nahaja na vsakodnevnih predmetih oziroma delovnih površinah. Pripravili smo primerno trdo gojišče za bakterije. V juhi smo skuhali agar in ga nalili v sterilne petrijevke. Na to gojišče smo nato nanesli bakterije z različnih predmetov in površin. Petrijevke smo postavili na primerno temperaturo in po treh dneh prešteli kolonije bakterij, ki so se razvile v posameznih petrijevkah. Največ kolonij se je pojavilo na gojišču, kamor smo nanesli vzorec bakterij iz ograje stopnišča (več kot 70 kolonij), najmanj pa na gojišču, kamor smo nanesli vzorec bakterij iz stola (4 kolonije). V drugem delu naloge nas je zanimala učinkovitost čistilnih sredstev. Pripravili smo gojišča, kamor smo nanesli vzorce iz mize, očiščene z različnimi sredstvi. Ugotovili smo, da kot čistilno sredstvo predmetov najbolje deluje alkohol (4 kolonije), najslabše pa navadno milo za roke (18 kolonij). Z nalogo smo želeli preveriti, ali res lahko najdemo bakterije vsepovsod ter ljudi seznaniti s pravilno higieno in učinkovitostjo uporabe čistilnih sredstev.

Raziskovalna naloga:
So bakterije res povsod?
PrenosOgled