Bakterije v našem okolju

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
drugo
mikrobiologija, biotehnologija
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Polona Mežnar, Eneja Paradiž
Špela Sovič