Vpliv lokacije, programa in starosti na kakovost pečenja v vgradni pečici

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
elektrotehnika, elektronika in robotika
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Tjaš Paradiž
Simon Brezovnik, Klementina Rednak Mežnar
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Pečice uporabljamo za peko jedi. Pri tem uporabljamo različne programe, nivoje in temperature pečenja. Z raziskavo sem želel ugotoviti, kako so se pečice z leti izboljšale in kako vplivajo različni programi in nivoji na pečenje. Ugotavljal sem tudi, ali se eksperimentalno dobljeni rezultati skladajo z anketo. Temperaturo v pečicah sem meril z napravo za merjenje temperatur in osebnim računalnikom. Meril sem jo v štirih pečicah različnih generacij; v vsaki na treh različnih nivojih in ob treh različnih programih. Vseh 36 meritev sem izvajal pri temperaturi 180 °C, za katero sem se odločil na podlagi rezultatov ankete o tem, kako gospodinje pečejo navadne kekse. Po meritvah sem ugotovil, da je četrta generacija pečic veliko boljša od starejših. Prva generacija je pokazala presenetljivo dobre rezultate in ima enako raven kakovosti pečenja kot druga in tretja generacija. Ugotovil sem tudi, da pri programu spodnji grelec pečica potrebuje veliko časa, da se ogreje, potem pa dosega previsoke temperature na pladnju. Program zgornji grelec se izraža zelo različno pri posameznih pečicah in dosega nižje temperature od zahtevanih. Najboljši je program zgornji-spodnji grelec, ki se pri vseh pečicah najbolj približa zahtevani temperaturi. Z raziskavo sem ugotovil, da so se šele v zadnjih letih pečice opazno izboljšale. Primerjava je pokazala, da se rezultati meritev skladajo z rezultati anket in da je navadne kekse najbolje peči na programu zgornji-spodnji grelec na srednji višini.

Raziskovalna naloga:
Vpliv lokacije, programa in starosti na kakovost pečenja v vgradni pečici
PrenosOgled