Vpliv tlaka v zračnicah na hitrost kolesa in varno vožnjo

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
naravoslovne vede
fizika
OŠ Gustava Šiliha
Eva Rauter
Karin Sirovina Dvornik, Damijan Vodušek
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

S kolesarjenjem se ukvarja veliko mladih in starejših. Nekateri uporabljajo kolo za dnevno prevozno sredstvo, drugi kot obliko rekreacije. Vsekakor je kolesarjenje zelo razširjeno in zato tudi smiselno področje raziskovanja. Veliko ljudi ob uporabi kolesa ne razmišlja, ali je tlak v zračnicah na njihovem kolesu primeren za varno in optimalno uporabo. Večinoma uporabniki le preverijo, da njihove zračnice niso prazne, le tekmovalci in dobri rekreativci temu posvečajo veliko pozornosti. Vsaka zračnica ima tovarniško naveden minimalen in maksimalen tlak, ki se ga je priporočljivo držati. Prav tako ima vsako kolo tudi priporočljiv profil pnevmatike, ki se določa glede na uporabo in uporabnika. Z raziskovalno nalogo sem hotela ugotoviti, kako različen tlak v zračnici vpliva na hitrost pri različnih kolesih (gorsko, cestno kolo) in različnih profilih pnevmatike (grob, gladek-cestni, gladek-dirkalni profil). Dodatno sem iz varnostnega vidika ugotavljala zavorno pot pri različnih kolesih, tlakih in zavorah. Z izvedenim testiranjem sem prišla do ugotovitve, da je hitrost vožnje s kolesom odvisna od vrste profila pnevmatike in tlaka v njem. Pri preverjanju zavorne poti sem ugotovila, da je zelo pomembno, kakšen profil pnevmatike uporabljamo in kakšen tlak je v njej, prav tako so zelo pomembne zavore. Testiranje je bilo zahtevno zaradi velikega števila ponovitev, a uspešno, saj sem dobila uporabne rezultate. Prav tako sem se ob tem veliko naučila glede koles in varne vožnje.

Raziskovalna naloga:
Vpliv tlaka v zračnicah na hitrost kolesa in varno vožnjo
PrenosOgled