Vpliv tlaka v zračnicah na hitrost kolesa in varno vožnjo

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
naravoslovne vede
fizika
OŠ Gustava Šiliha
Eva Rauter
Karin Sirovina Dvornik, Damijan Vodušek