Kako perejo različni detergenti na slovenskem trgu?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
interdisciplinarno
kemija, gospodinjstvo
OŠ Ljubno ob Savinji
Žan Luc Krajnc, Nelli Bolko
Alenka Meža, Helena Lekše
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Številne reklame nas vsakodnevno prepričujejo o čudežnih pralnih sredstvih, ki odstranijo trdovratne madeže. Zanimalo naju je, kako učinkovita so pralna sredstva. Raziskovalna naloga poleg pregleda literature, analize anketirancev, ki uporabljajo pralna sredstva v vsakdanjem gospodinjstvu, analize cen in sestave pralnih sredstev, intervjuja, vključuje tudi analizo učinkovitosti pralnih sredstev. Sama sva testirala vnaprej določene madeže in ocenjevala učinkovitost pralnih sredstev. Ker sva želela, da bi bila raziskava objektivna, sva vzorce analizirala tudi na spektrofotometru, ki omogoča natančnejšo raziskavo. Prav tako naju je zanimalo, ali obstaja razlika med pralnimi sredstvi, ki jih proizvajajo za zahodni potrošniški trg, in tistimi, ki jih proizvajajo za vzhod. Ugotavljala sva, ali ljudje vedo, koliko pralnega sredstva je potrebno dozirati pri posameznem pranju. Kljub temu da gre za temo, ki vključuje sleherno gospodinjstvo, naju je presenetilo, da ljudje niso seznanjeni z osnovnimi dejstvi o uporabi pralnih sredstev pri pranju umazanega perila. Če sodite med posameznike, ki jim ni vseeno, s čim perejo in koliko denarja odštejejo za učinkovita in kvalitetna sredstva, boste nalogo zagotovo z zanimanjem prebrali.

Raziskovalna naloga:
Kako perejo različni detergenti na slovenskem trgu?
PrenosOgled