Stereotipi

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Sinja Kortnik, SARA KLANČNIK
Maja Ahtik Požegar