Dieta pri sladkorni bolezni

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Livada
Matevž Aubreht, Žan Podgoršek
Rosita Aubreht

Sladkorna bolezen je skupina presnovnih bolezni, ki jim je skupna kronična hiperglikemija. Po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije sodi med štiri najpogostejše nenalezljive kronične bolezni, ki zahtevajo največje ukrepanje v družbi in so povezane z načinom življenja. Najnovejše smernice za prehrano sladkornih bolnikov priporočajo uživanje uravnotežene prehrane iz vseh skupin živil. 15 % dnevnih energijskih potreb naj bi predstavljale beljakovine, 25 do 30 % maščobe, več kot 50 % pa ogljikovi hidrati. Med ogljikovimi hidrati naj bi zaužili čim več sestavljenih ogljikovih hidratov, kot je počasi prebavljiv škrob (testenine, cela zrna žit, stročnice) in malo enostavnih ogljikovih hidratov, ki so vir hitro razpoložljive glukoze (prosta glukoza, saharoza). V prvem eksperimentalnem delu smo ugotavljali vpliv obrokov in telesne aktivnosti na koncentracijo glukoze v krvi pri zdravih ljudeh. Tako smo pri šestih ljudeh šest dni spremljali koncentracijo glukoze v krvi pred in eno do dve uri po obroku. Povprečne meritve smo predstavili v grafu. Potrdili smo postavljeni hipotezi, da se koncentracije glukoze v krvi zviša po oboku, čez eno do dve uri pa ponovno zniža na prejšnjo raven in da telesna aktivnost zniža koncentracije glukoze v krvi. V drugem eksperimentalne delu smo z anketo preučevali poznavanje in upoštevanje vpliva prehrane in telesne aktivnosti na koncentracijo glukoze v kri pri sladkornih bolnikih. Te smo ločili na bolnike, ki se zdravijo z inzulinom in ostale. Ugotovili smo večje poznavanje in upoštevanje zdravega načina življenja (prehrana, telesna aktivnost) pri sladkornih bolnikih, ki se zdravijo z inzulinom.