Mi beremo angleško literaturo tako. Kako pa vi?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
humanistične vede
književnost
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Lara Skornšek, Patricija Venta
Barbara Povše

Branje ima velik pomen pri splošni razgledanosti in pismenosti. Pogost problem je branje v tujem jeziku. V zadnji letih se opaža pomanjkanje zanimanja za branje angleških knjig. Zato sva se iz radovednosti odločili, da bi raziskali, kako je s tem področjem na naši šoli. Odgovore sva pridobili s pomočjo ankete. Učenci od 6. do 9. razreda so na anketo z veseljem odgovorili. Izpolnjenje ankete sva skrbno pregledali in se takoj za tem lotili dela. Z gospo mentorico sva se sproti pogovarjali in dogovarjali o izdelavi naloge in reševanju tekočih zadev. Izvedeli sva, da otroci na OŠ KDK Šoštanj večinoma pridno in redno opravljajo angleško bralno značko. Največ otrok na OŠ KDK Šoštanj bere angleške knjige samo za bralno značko in si jih izposodi pri učiteljici za angleščino. V raziskavi sva tudi izvedeli, da otroci od 6. do 9. razreda najraje berejo pustolovsko zvrst literature. Velika večina otrok sodeluje poleg angleške tudi pri slovenski bralni znački. S tem dokazujejo, da se zavedajo, kako pomembno je branje. Na žalost pa sva ugotovili, da večina otrok do sedaj sploh ni prebrala več kot 10 angleških knjig. Zanimivo je tudi dejstvo, da veliko otrok ne mara branja angleške literature in jih za branje motivira ravno opravljanje bralne značke ali pa se za to enostavno odločijo sami v svojem prostem času. Prebrano angleško literaturo zelo malo učencev razume v celoti. Pri izdelavi raziskovalne naloge sva zelo uživali in se ob tem veliko naučili.

Raziskovalna naloga:
Mi beremo angleško literaturo tako. Kako pa vi?
PrenosOgled