Popestritev turizma v Gornjem Gradu s QR kodo

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
družboslovne vede
turizem
OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad
Majča Grudnik
Dušanka Colnar