Postati darovalec krvotvornih matičnih celic

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
interdisciplinarno
medicina, sociologija
OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad
Aja Urlep, Ana Zavolovšek
Dušanka Colnar