Postati darovalec krvotvornih matičnih celic

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
interdisciplinarno
medicina, sociologija
OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad
Aja Urlep, Ana Zavolovšek
Dušanka Colnar
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

V začetku oktobra je Anin sorodnik zbolel za levkemijo. Z zanimanjem sva spremljali njegovo zdravljenje in se pri tem seznanili s krvotvornimi matičnimi celicami, ki bi za Aninega sorodnika lahko pomenile rešitev. V teoretičnem delu podrobneje predstaviva krvotvorne matične celice in darovanje teh celic ter navedeva nekaj podatkov o zgodovini presaditev in darovanju organov. V nalogi razmišljava tudi o sociološki plati darovanja in se ukvarjava z vprašanji, ki zadevajo etičnost darovanja. Posvetiva se tudi organizacijam, ki se trudijo, da bi tematiko darovanja krvotvornih matičnih celic približale širši javnosti. O vsem tem v anketi vprašava najine sošolce, učitelje in druge znance. Med nastajanjem raziskovalne naloge sva se pogovarjali s predstavniki organizacije Daj se na seznam in dr. Francetom Urlepom, ki so nama povedali marsikaj zanimivega. V nalogi se je najino predvidevanje, da večina odraslih ne pozna krvotvornih matičnih celic, izkazalo za napačno, medtem ko sva to hipotezo za najine vrstnike potrdili. Na razredni uri sva izvedli okroglo mizo in se s sošolci pogovarjali o krvotvornih matičnih celicah. Iskali smo vzroke za in proti darovanju ter razmišljali o drugačnih oblikah oglaševanja in privabljanja možnih darovalcev. Znanje o krvotvornih matičnih celicah se nama (sploh med najinimi vrstniki) zdi premalo razširjeno. Upava, da bova z raziskovalno nalogo vsaj malo prispevali k ozaveščanju o darovanju krvotvornih matičnih celic.

Raziskovalna naloga:
Postati darovalec krvotvornih matičnih celic
PrenosOgled