Spolne bolezni

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Livada
Monika Pelko, Eva Margon
Marija Mlinar, Nataša Kotnik

Za raziskovalno nalogo Spolne bolezni smo se odločili, ker smo želeli ugotoviti, ali mladostniki poznajo spolne bolezni, možnost okužbe in načine varovanja. Hkrati pa smo želeli o tem osvestiti sebe in naše vrstnike. Gradivo za raziskovalno nalogo smo zbirali s pomočjo literature, interneta, ankete in intervjuja. Dobljene podatke smo analizirali in jih obdelali. Mladostniki spolne bolezni poznajo, vendar se o tem med seboj in s starši ne pogovarjajo, saj jim je nerodno. Dekleta se bolj zavedajo nevarnosti spolnih bolezni, fantje pa so mnenja, da so glede na starost in izkušenost dovolj osveščeni. Večina mladostnikov ve, kdaj je dan boja proti AIDS-u, menijo pa, da mediji tej temi posvečajo premalo pozornosti. Spoznali smo, da so spolne bolezni še zmeraj tabu tema, saj se večina mladostnikov ne želi pogovarjati o tem. V medijih premalo časa namenijo tej problematiki. Na spletu je zelo malo strani, ki bi bile namenjene izključno tej temi, televizija, radio in časopisi pa omenjajo le 1. december, dan boja proti AIDS-u. Zato lahko ta raziskovalna naloga mnogim pomaga, da začnejo o spolnih boleznih razmišljati in se pogovarjati.