Jaz v ogledalu

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Livada
Barbara Bajcer
Urška Bandalo

Kdo smo? Kakšni smo? Kaj smo in kaj bomo? To so le nekatera vprašanja, ki si jih zastavlja vsak posameznik v času odraščanja. V obdobje adolescence vstopa posameznik skozi vrata pubertete, k je obdobje telesnih in duševnih sprememb, čas razvoja spolne vloge in oblikovanja lastne identitete, čas, ko posameznik zori v samostojno osebo. V tem življenjskem obdobju je hrana mladostniku zagotovilo (lahko grožnja) rasti in zorenja in ga prek povezave s telesnimi spremembami zaplete v odnos do svoje zunanje podobe, spolnosti, mu oblikuje predstavo o lastni vrednosti in soustvarja mesto v družbi. Anoreksija nervoza se običajno pojavi v zgodnji adolescenci. V raziskavi so ugotavljali stanje prehranjenosti učencev devetletke, njihovo zaznavo lastne telesne podobe in lastne vrednosti ter poznavanja motenj hranjenja in njihovih posledic. Anketa je bila opravljena med 120 učenci devetega razreda treh osnovnih šol. Dečki imajo v povprečju večji indeks telesne mase kot deklice in so bolj zadovoljni s svojim videzom. Dečkom in deklicam največ pomeni in imajo največji občutek lastne vrednosti takrat, ko dobijo v šoli dobro oceno in se počutijo manjvredne, kadar niso dosegli zastavljenega cilja. Motnje hranjenja, ki se najpogosteje pojavijo v dobi odraščanja, in za katere zanimanje narašča predvsem v zadnjih petnajstih letih, so pri osnovnošolcih zelo slabo poznane. Manj kot tretjina anketiranih osnovnošolcev ne pozna motenj hranjenja in njihovih posledic, kar je v nasprotju z zastavljeno hipotezo.