Kako je izginila vas moje babice?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj


OŠ Mihe Pintarja Toleda
Matej Ramšak, Tajda Lepko, Tjaša Oderlap
Marko Pritržnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Raziskovalna naloga je usmerjena v Družmirje, vasico prijaznih, delavnih kmetov, ki so pridno obdelovali najbolj rodoviten predel Šaleške doline, nato pa jim je rodovitno zemljo in domačije odvzela želja po napredku, hotenje po črnem zlatu in potreba po energiji. Pri odkrivanju neznanega se nismo zadovoljili zgolj s statističnimi podatki, z golimi številkami … Želeli smo odkriti več, in sicer kako so ugrezanje doživeli tisti, ki jih je to najbolj prizadevalo, Družmirčani. Zanimale so nas usode ljudi in tudi, koliko resnice je tedanja oblast (če sploh) zamolčala. Časopis je in še danes predstavlja zelo dober vir informacij o lokalnem dogajanju, zato nas je zanimalo, v kakšnem obsegu je lokalno časopisje poročalo o Družmirju. Pri svoji raziskavi smo ugotovili, da mediji o takratnem dogajanju niso (dovolj) poročali, če pa so že, so marsikaj prikrili, oziroma z določenimi podatki javnosti niso seznanili. Ugotovili pa smo tudi, da je pri večini oškodovancev ugrezanje pustilo ne le materialnih, temveč tudi psihične posledice. Po mnenju oškodovancev so se odgovorni premalo potrudili za reševanje njihovih problemov. Do ugotovitev smo prišli z različnimi metodami, pri katerih sta posebej izstopali dve: intervjuvanje in raziskovanje zapisov v starem lokalnem časopisju.