Prosti čas - kako ga v Šoštanju preživljajo osnovnošolci (od 9. do 15. leta)

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Bibe Röcka Šoštanj
Anita Kotnik
Boris Plamberger

Prosti čas je čas, ki ostane posamezniku potem, ko opravi svoje poklicne, šolske, družbene in družinske obveznosti. Pri mladih je to takrat, ko niso v šoli, se ne učijo in ne delajo domačih nalog oziroma takrat, ko dokončajo svoje »redno delo« - pouk in pripravo nanj. Tega časa je, posebej če prištejemo še vikende in ostale proste dneve, več od tistega, preživetega v šoli. Za razliko od skrbno organiziranega vzgojno- izobraževalnega procesa v šoli je prosti čas prepuščen lastni iznajdljivosti vsakega posameznika. Kljub temu pa je enako ali še bolj pomemben pri vzgoji in oblikovanju otrokove osebnosti. Ne le, da je v prostem času otrok izpostavljen vplivu različnih, včasih celo nasprotujočih si vzgojnih dejavnikov (starši, prijatelji, okolje …), še pomembnejše je, da mu je v tem času dana možnost, da razvije svoje individualne sposobnosti in interese, ki jih ob rednem šolskem delu ne more, ter tako oblikuje svojo osebnost ob doživljanju pozitivnih občutkov uspešnosti, samozaupanja in ustvarjalnega zadovoljstva. To je čas, ko človek obnavlja fizične in psihične moči ter razvija svojo osebnost. Za potrebe raziskovalne naloge sem anketirala osnovnošolce obeh šoštanjskih osnovnih šol od 5. do 8. razreda. Ker sem se zavedala, da je to zelo obširna tema, sem si kot pomoč zastavila nekaj vprašanj, npr: kako in s kom preživljajo prosti čas, koliko ga ima osnovnošolec, ali je v Šoštanju dovolj izbire prostočasnih dejavnosti, kje ga preživljajo … Brez prostega časa, v katerem se človek spočije, sprosti, razvija svojo ustvarjalnost, bi zelo težko uspešno delal. Nasprotno pa bi brez dela, s katerim si ustvarja pogoje za svojo eksistenco, prostega časa sploh ne bi imel. Prosti čas je čas zabave, počitka in sprostitve, nujno potrebne za otrokovo uspešno šolsko delo.