Ali je res tako, kot izgleda

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Bibe Röcka Šoštanj
Nika Marðetko
Mija Žagar

Izložba je prvi stik kupca s trgovino. Lahko ga pritegne, žal tudi odvrne. Če je izgled izložbe estetsko in likovno dovršen ter ima zanimivo vsebino, lahko mimoidočega »spremeni« v gledalca in nato še v kupca. Vprašanja, ki so se mi porodila ob pogledu na bolj ali manj urejene izložbe, so: Kaj nam izložbe povedo? Kakšna občutja v mimoidočih zbujajo izložbe? Zakaj trgovina potrebuje izložbo? Zanimalo me je tudi, ali opazujemo stvari okoli nas z odprtimi očmi, jih zgrešimo, mogoče sploh ne opazimo. Ugotovila sem, da v nekaterih trgovinah izložbe izgubljajo svoj namen. V njih videvamo regale ali posamezne dele opreme trgovine. Nekatere izložbe so tudi zanemarjene, zato delujejo sivo in dolgočasno. Ali to pomeni ignoriranje vseh mimoidočih in hkrati morebitnih kupcev? Okusno urejena izložba namreč ni sama sebi namen. Takšna izložba vzbuja v kupcih interes in nove potrebe za nakup izdelkov. Iz sinteze anketnega vprašalnika, lastnega opazovanja in pogovora z aranžerko sem ugotovila, da izložbe opazimo in nas pritegnejo. Ljudje hitreje zaznavamo izložbe, ki so urejene in niso preveč natrpane. Privabijo nas barve, pestri dodatki, dekorativni elementi, drugačnost. Tega pa je največ v izložbah z oblačili, ki so za anketirance najprivlačnejše. Izložba mora olepšati prodajalno in ulico, hkrati pa je tudi okras mestu, ogledalo časa, kulture in napredka okolja, v katerem živimo.