Ko bom velik/a, bom...

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Bibe Röcka Šoštanj
Tanja Bačovnik, Mateja Trap
Jelka Peterlin

Zaključek osnovne šole je prvo večje križišče, ko se moramo odločiti in izbrati šolo, na kateri bomo nadaljevali svojo izobraževalno pot. Z raziskovalno nalogo sva želeli ugotoviti, kakšne poklicne in življenjske cilje imajo osmošolci in osmošolke v občini Šoštanj. Pri raziskavi sva uporabili anketni vprašalnik, intervju in ostale metode dela. Učenci so se v procesu izpolnjevanja vprašalnika spraševali o sebi, svojih ciljih, željah, možnostih ter o tem, kaj radi delajo, na katerih področjih so dobri, uspešni. Zanimalo naju je, ali obstaja razlika v pogledih med fanti in dekleti. Na osnovi njihovih odgovorov sva izvedeli nekaj malega o mladih, kako razmišljajo, ali imajo cilje, se znajo samostojno odločati idr. Ugotovili sva, da imajo osmošolci v občini Šoštanj številne želje, cilje in interese ter so uspešni in dobri na številnih področjih. Kar nekaj pa jih živi od danes do jutri, ne razmišljajo o svoji bodočnosti ali pa o tem ne želijo pisati. Meniva, da bi se že od vrtca dalje morali učiti različnih veščin in spretnosti za življenje, poznavanja samega sebe in svojih močnih področij (komuniciranja, odločanja, poznavanja poti, zbiranja informacij in pomoči …). Le tako bomo lahko postali fleksibilni v svojem poklicnem življenju, ki nas čaka. To pomeni, da bomo pripravljeni na različne izbire, možnosti, iskanja, poti, učinkovitejša prehajanja na novo delo in spopadanja s spremembami v lastni karieri.