Trgovina moje prababice

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Braslovče
Maja Rančigaj
Bernarda Predovnik, Andreja Zupan

V svoji raziskovalni nalogi sem najprej teoretično predstavila začetke in razvoj trgovine. Nato sem se s svojo babico, Ado Tekavec, in dedijem, Ivanom Tekavcem, pogovorila o tem, kakšne so bile prve trgovine na Gomilskem. Zelo podrobno sta mi opisala trgovino Korošec, ki jo je imela moja prababica. Na podlagi njunih pripovedovanj in pogovorov s še starejšimi občani sem naredila precej podroben zapis o trgovanju in trgovini Korošec. Naredila sem tudi tri intervjuje. Enega s svojo babico, druga dva pa z dvema kupcema, ki sta nakupovala v naši trgovini. V drugem delu raziskovalne naloge sem predstavila anketo učencev sedmega in osmega razreda Osnovne šole Braslovče v zvezi z njihovimi nakupovalnimi navadami in rezultate ponazorila z grafikoni. Prišla sem do spoznanja, da večina učencev najpogosteje nakupuje v večjih trgovskih centrih. Obiskala sem trgovski center Era in se pogovarjala s prijaznim poslovodjem in trgovkami, ki so mi dovolile fotografirati blago, police in tudi skladišča.